973 213 323 · 661 564 103 · 660 489 612 d-cubic@d-cubic.net

Què és una rajola hidràulica? Tot i tenir un nom tan tecnològic, els terres hidràulics són sòls tradicionals inventats a la fi del segle XIX, que van estar de moda fins als anys 60, i com tot el vintage, tornen a estar de moda.

Són peces decoratives a força de ciment i pigments, els quals es comprimeixen amb premses hidràuliques (d’aquí el seu nom), sense necessitat de cocció, la qual cosa proporciona gran resistència i solidesa.